Rosa

Penning

De eed van oeverloze rozen

 

De liefde is een diepgaande onthulling van je hart en ziel, in welke gedaante de liefde zich ook voordoet. Een onafscheidelijke verbinding, die eenieder wil verkennen.
De 50 liefdesgedichten in deze bundel vormen een lofzang op de liefde, tevens de zienswijze van de verloren liefde. Ik hoop dat de poëtische fluistering iets tot je zal laten doordringen, iets zal onthullen van de verwonderlijke wereld van jouw liefde.
Wat rest is liefde, en wat betekent het voor jou?

Mijn boek

Rosa Penning (1999) komt uit Vlaardingen en is studente aan de pabo. Ze uit van jongs af aan haar creativiteit door haar gedachten te vertolken naar gedichten. De zoektocht om de liefde te doorgronden is aan haar verbonden.
In de vijftig gedichten die in deze bundel zijn bijeengebracht, geeft ze zich over aan de liefde van herinnering, verbeelding of de gewaarwording door andermans ogen.
De liefde die ze beschrijft wordt van twee kanten bekeken. Liefde als verlangen en geluk, tevens gemis en verdriet. De variatie is zo groot als de liefde zelf.
Je zal de liefde beleven in het beschrevene.